Witamy w naszej restauracji

Projekty EU

Firma Biały Fortepian Luiza Pinkowska, realizuje operację pt.: „Kompleksowa usługa cateringowa podczas imprez plenerowych”, współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Typ operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej.

Celem realizowanej operacji jest: stworzenie warunków do wzrostu dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej dzięki poszerzeniu oferty prowadzonej działalności gospodarczej. Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia warunków do świadczenia plenerowych usług cateringowych. Przyczyni się również do rozwoju małej przedsiębiorczości Wielkopolski Wschodniej i stworzenia nowych miejsc pracy na obszarze LGD.

Planowanymi efektami realizowanej operacji będzie utworzenie 2 miejsc pracyoraz poprawa sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Niniejsza informacja została przygotowana w oparciu o zasady określone w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie”

 

Zapytanie ofertowe nr 1
"Zakup samochodu ciężarowego typu furgon o dmc. poniżej 3,5 tony"

- pobierz plik

 

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 2
"Dostawa wyposażenia cateringowego"

- pobierz plik

 

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 3
"Dostawa wyposażenia cateringowego"

- pobierz plik

 

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 4
"Dostawa wyposażenia cateringowego"

- pobierz plik

 

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 5
"Dostawa wyposażenia cateringowego"

- pobierz plik

 

Unieważnienie częściowe rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 6
"Dostawa wyposażenia eventowego"

- pobierz plik

 

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 7
"Dostawa wyposażenia eventowego - namiotów"

- pobierz plik

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 8
"Wyposażenie cateringowe"

- pobierz plik

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

Zapytanie ofertowe nr 9
"Zgrzewarka"

- pobierz plik

wynik zapytania ofertowego

- pobierz plik

 

Przykładowe menu na imprezęNajnowsze foto